Czym jest Turniej Trójgamiczny i jak będzie wyglądał? Jak można się zgłosić? Jakie wydarzenia i zadania czekają na zakwalifikowane drużyny? Co można wygrać? Ile drużyn ma szansę na zwycięstwo?

Turniej Trójgamiczny, czyli Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych, to konkurs skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych (liceów, techników, szkół branżowych I stopnia). Głównym zadaniem konkursowym jest wspólne zaprojektowanie przez zespół uczniów i uczennic unikatowej gry wideo. Drużyny, które pozytywnie przejdą rekrutację, wezmą udział w serii szkoleń i spotkań, a także będą wykonywać zadania grupowe oraz indywidualne przez cały czas trwania projektu.

Do Turnieju zgłosić się mogą grupy 8-10 osób (w tym przynajmniej 2 osoby płci innej niż męska) pod opieką 1-3 nauczycieli/ek. Aby zakwalifikować się do rekrutacji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Trzeba podać w nim informacje o pomyśle na grę, dane członków zespołu oraz dołączyć link do filmiku odpowiadającego na pytanie “dlaczego to właśnie Wy powinniście wziąć udział w tym projekcie?”

Pierwszym spotkaniem dla uczestników będzie Konferencja Przydziału. Będzie to 9 jednodniowych wydarzeń odbywających się w wybranych miastach: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Lublin, Poznań, Rzeszów, Warszawa, Wrocław – zwanych kantonami. Zespoły będą mogły poznać autorytety ze świata tworzenia gier i wysłuchać inspirujących prelekcji, ale również wezmą udział w cyklu zadań warsztatowych. Na podstawie zadań, spośród 6 drużyn uczestniczących w każdej z Konferencji, zostaną wyłonione 3, które przejdą do następnego etapu.

Zakwalifikowane drużyny wezmą udział w Wyjazdach Edukacyjnych – 5-dniowych obozach dla każdej ze Szkół Gamizmu. Podczas tych spotkań uczestnicy będą szlifować swoje umiejętności, tworzyć pierwsze prototypy gier i uczestniczyć w warsztatach oraz zajęciach integracyjnych. Na zakwalifikowane zespoły czekają również po 2 jednodniowe Zjazdy Edukacyjne, w których wezmą udział po 3 zespoły zakwalifikowane z danego regionu. Zjazdy planowane są na 2022 rok.

Przez cały czas trwania projektu każdy zespół będzie musiał wykonywać zadania miesięczne (milestone’y) oraz indywidualne. W każdym miesiącu będzie trzeba wykonać określoną przez organizatora pracę związaną z produkcją gry, która będzie punktowana w skali 1-10. Każdy członek zespołu w ciągu miesiąca będzie mógł również wykonywać zadania indywidualne, które będą punktowane w skali 0-1.

Projekt zwieńczy Gala Finałowa podsumowująca Turniej Trójgamiczny, podczas której zostaną również wyłonione 3 najlepsze zespoły z całej Polski. Wszystkie osoby biorące udział w projekcie otrzymają drobne nagrody i upominki w postaci gadżetów oraz dyplomy potwierdzające uczestnictwo w projekcie. Nauczyciele zespołów, które dotrwają do końca projektu otrzymają nagrody finansowe. Nagrodą główną dla trzech najlepszych drużyn jest wyjazd do studia gier Ten Square Games, gdzie spotkają się z czołowymi na świecie projektantami gier oraz wezmą udział w prelekcji i warsztatach prowadzonych przez pracowników firmy pokazujących proces produkcji i dystrybuowania gier.

Wchodzisz w to?