dydaktyka

materiały dydaktyczne

Turniej Trójgamiczny, czyli Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych, to konkurs, którego głównym zadaniem jest wspólne zaprojektowanie przez zespół uczniów i uczennic unikatowej gry wideo.
Poniżej znajdują się materiały dydaktyczne, które mogą wspomóc kadrę nauczycielską.

gry w edukacji

wsparcie uczniów w projekcie

tworzenie gier

Dofinansowano ze środków budżetu państwa.
Dofinansowano ze środków budżetu państwa.
Program Rozwoju Talentów Informatycznych
na lata 2019-2029.
Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych
Logo Fundacji TEAM Teatrikon - organizatora Turnieju Trójgamicznego
Fundacja TEAM Teatrikon
Przyznana kwota dotacji: 2 500 000,00 zł. Wartość projektu: 2 678 200,00 zł.

newsletter zapewnia