Przez ostatni rok drużyny biorące udział w Turnieju Trójgamicznym – Mistrzostwach w Projektowaniu Gier Komputerowych skierowanych do zespołów uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych pracowały nad własnymi prototypami gier.

Poniżej znajdziecie dostępne do zagrania gry stworzone przez uczestników i uczestniczki w ramach T3G: