Turniej Trójgamiczny

Turniej Trójgamiczny

Twórcy gier zabierają nas tam, gdzie nigdy nie doszlibyśmy samodzielnie. Dlatego tworzenie gier to zajęcie dla wyjątkowych osób. Właśnie takich poszukuje i kształtuje Uniwersytet Gamizmu, który zaprasza młodych twórców do udziału w Turnieju Trójgamicznym!
Coraz częściej wychowankowie Uniwersytetu skarżą się na różne błędy i problemy – bugi, które nawiedzają ich projekty. Okazuje się, że za wszystkim stoi tajemnicza postać. Dawny uczeń Uniwersytetu Gamizmu, który przed laty został wyrzucony poza mury szkoły – Lord Fail.
Uniwersytet Gamizmu poszukuje najbardziej obiecujących zespołów twórców gier, które stawią czoło Lordowi i jego poplecznikom.

Turniej Trójgamiczny - logo
Odtwórz wideo

Kantony

Uniwersytet Gamizmu nie ma siedziby, jest nieformalną organizacją rozproszoną, a swoich uczniów kształci w trzech Kantonach. Drużyny w danym Kantonie będą rywalizowały ze sobą o miano najlepszej. 

Nad przebiegiem Turnieju w każdym Kantonie będzie czuwał Patron, który będzie w stałym kontakcie z drużynami, nadzorując ich pracę i będąc kontaktem między nimi a władzami Uniwersytetu.

Ikona - Miasto Lublin

Lublin

województwa:
lubelskie
mazowieckie
podkarpackie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
podlaskie

Ikona - Miasto Katowice

Katowice

województwa:
małopolskie
śląskie
opolskie
dolnośląskie

Ikona - Miasto Poznań

Poznań

województwa:
pomorskie
kujawsko-pomorskie
łódzkie
wielkopolskie
zachodnio-pomorskie
lubuskie

Drużyny

Do udziału mogą zgłosić się Drużyny Śmiałków ze szkół średnich. Każda może składać się z od 8 do 15 uczniów i musi mieć co najmniej jednego opiekuna w postaci nauczyciela. Z jednej szkoły może zgłosić się więcej niż jedna drużyna, pod warunkiem, że członkowie drużyn ani opiekunowie nie powtarzają się.

Celem drużyny jest stworzenie pomysłu na grę wideo i jego realizacja w ramach zmagań. Tworzona gra powinna być czymś więcej niż tylko sztuką dla sztuki. Władzom Uniwersytetu Gamizmu zależy na projektach, które poza walorami rozrywkowymi mają także wartość estetyczną, edukacyjną, ideową.

Do udziału w Turnieju Trójgamicznym poszukujemy młodych osób nastawionych na rozwój i motywowanych przez osiąganie kolejnych poziomów wiedzy i doświadczenia. Ważne cechy adepta Uniwersytetu Gamizmu to silna potrzeba wyrażenia swojej kreatywności i nietuzinkowych pomysłów na grę, połączoną z poczuciem wpływu, jaki jego dzieło będzie miało na świat. Nie mniej istotne będą umiejętność pracy w grupie, skuteczna komunikacja oraz chęć poddania swoich działań rzetelnej ocenie.

Profesje

W skład każdej drużyny muszą wejść przedstawiciele trzech profesji. Każdy uczestnik musi wybrać dla siebie ścieżkę, która reprezentuje rolę w drużynie oraz typ zajęć (na żywo i e-learning) i zadań, które będzie wypełniać w trakcie trwania Turnieju.

Ikona profesji programistycznej

Profesja programistyczna

Przeznaczona dla tych członków drużyny, którzy odpowiedzialni będą za warstwę związaną z kodowaniem i programowaniem gry. Skupiona wokół obsługi środowiska Unity i języka C#. Zadania, jakie będą czekać na uczestników na tej ścieżce, dotyczyć będą głównie rozwoju umiejętności logicznego myślenia oraz rozumienia składni języka programowania.

Ikona profesji graficznej

Profesja graficzna

Ścieżka dla tych członków drużyny, którzy w trakcie tworzenia gry będą odpowiedzialni za pracę graficzną. Dotyczy zarówno grafiki 2D, jak i tworzenia modeli 3D, pracy konceptualnej nad ilustracjami i prostych animacji szkieletowych. Od uczestników podejmujących tę profesję Turniej będzie wymagał zmysłu estetycznego oraz umiejętności praktycznych w tworzeniu sztuki game-art.

Ikona profesji designerskiej

Profesja designerska

Game design, to główna oś napędzająca tę ścieżkę. Uczestnicy, którzy podejmą profesję designerską będą rozwijać umiejętności związane z projektowaniem poziomów trudności, budowaniem warstw fabularnych, tworzeniem dokumentacji projektowej i planowaniem testów gry. Profesja designera wymagać będzie zarówno sporej dozy kreatywności, jak i rzetelnego, rzemieślniczego podejścia do pracy.

Przebieg turnieju

Finał Turnieju

21 listopada 2020

W Finale zostaną wybrane 3 zwycięskie Drużyny (po jednej z każdego Kantonu).

O zwycięstwie będzie decydowała liczba punktów zdobytych w czasie trwania Turnieju (grudzień-czerwiec) za wykonane zadania, uczestnictwo w wydarzeniach oraz raportowanie postępu z tworzenia gry. Dodatkowo, podczas finału drużyny dostaną dodatkowe punkty przyznane przez jury, oceniające końcowe prezentacje projektów.

Zapoznaj się z regulaminem Turnieju Trójgamicznego.

Konferencja Przydziału

16 grudnia 2019

Podczas Konferencji zostaną wybrane po 4 Drużyny z każdego Kantonu.

Jednodniowe wydarzenie w każdym z Kantonów, podczas którego drużyny rywalizują ze sobą o zakwalifikowanie się do Turnieju. O udziale będzie decydowała liczba punktów zdobytych przez Drużynę w szeregu zadań wiedzowych i praktycznych, a także za prezentację pomysłu na grę przed prowadzącymi warsztaty podczas Konferencji.

Zapoznaj się z programem Konferencji Przydziału.

Rekrutacja

do 7 grudnia 2019 Na etapie rekrutacji zostanie wybranych po 10 zespołów z każdego Kantonu. Do udziału mogą zgłosić się Drużyny ze szkół ponadpodstawowych z całej Polski poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie. W ocenie zgłoszeń będą brane pod uwagę: atrakcyjność pomysłu, poziom dopracowania idei gry, wykonalność projektu, balans zespołu, doświadczenie członków drużyny oraz uzasadnienie w formie wideo. Poznaj zakwalifikowane projekty.

Kontakt

dla mediów:

materiały do pobrania

kontakt: media @ t3g.pl

dla uczestników:

kontakt @ t3g.pl

fundacja @ teatrikon.pl

organizatorzy:

Dofinansowano ze środków budżetu państwa.
Dofinansowano ze środków budżetu państwa.
Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata
2019-2029.
Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych
Logo Lublin GameDev - organizatora Turnieju Trójgamicznego
Fundacja Lublin GameDev
Logo Fundacji TEAM Teatrikon - organizatora Turnieju Trójgamicznego
Fundacja TEAM Teatrikon