Regulamin

pobierz regulamin

wersja z dn. 8.11.2021

W dniu 08.11.2021 nastąpiła zmiana regulaminu Rozdział X paragraf 1 pkt. 5 otrzymuje brzmienie: Organizator nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W wypadku korzystania z narzędzi, które mogą powodować migrację danych na serwery położone poza ww. obszarem (np. z Formularzy Google), Organizator uzyska zgody od osób, których dane będą przetwarzane.

wersja z dn. 22.10.2021

W dniu 22.10.2021 nastąpiła zmiana regulaminu. Rozdział I §3 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: Rada programowa składa się z 5 osób. W skład rady programowej wchodzą Patryk Gałach, Marta Tymińska, Wojciech Miedziocha, Anna Jaworska, Radosław Bomba.

wersja z dn. 20.10.2022