Polityka prywatności

1. Niniejszym informujemy, że Fundacja Teatrikon z siedzibą przy ul. Szpinalskiego 4/17, 20-860 w Lublinie jest administratorem danych osobowych uczestników Turnieju Trójgamicznego zwanego dalej Turniejem.

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji projektu, w celach statystycznych oraz w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Fundacji Teatrikon (podstawa z art 6 ust 1 lit f RODO).

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów.

4. Fundacja Teatrikon wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez email d.figura@teatrikon.pl lub pisemnie na adres siedziby Fundacji Teatrikon wskazany w pkt. 1.Proszę pamiętać że, przed realizacją Państwa praw będziemy musieli Państwa odpowiednio zidentyfikować.

5. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6. Fundacja Teatrikon nie przekazuje Państwa danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Uczestnik/ka posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

9. Podanie organizatorowi wydarzenia danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania uniemożliwi przyjęcie zgłoszenia na Turniej.